iššluostyti


iššluostyti
iššlúostyti tr. K, Rtr, NdŽ, 1, ; Q55, R43,50, 57,67, Sut, N, M, L 1. Švnč kuo nors braukant išvalyti: Iššúostyk stiklines Š. Apdžiūvę indai iššluostomi rankšluosčiu ar šluoste, kad blizgėtų . Iššlúosčiau grindis, kad nors prasgerėt (sustiprėčiau) dirbdama Alks. Da paplauna su vandens viedru, iššlúosto [pirties grindis], neša ten savo drobuželius i gulia Krp. Išvertė degtukais akį, liežuviu iššlúostė [žvyrus], ir nustoj[o] sopėt Pv. Geriaus ašaromis gailėjimo numazgok, iššluostyk ir pataisyk DP367. Iššlúostyti su šluota J. Trupučiuką padlagą iššluosčiau Lt. Va, langai tokie, negalima nė iššlúostyt, nė nieko Dg. Pavadink kaminšluostį, ka iššlúostytum kaminus Slnt. Tėvuo tavo liepė eiti iššlúostyti tą kaminą Trk. Iššlúostė pečių, o vis tiek smilksta pro visas skyles Vvr. O jei jam tinkas netyčiomis ižtept [rūbą], tad nieko netrukdamas parūpinas, idant jį ižšluostytų DP197. | prk.: Pargrįžta [iš blaivyklos] iššlúostytas, gražus Pg. | refl. tr., intr. Š, Rtr, : Išsišlúostau puodą K. Toj mergelė nusprausė, išsišlúostė ir apsdairė, ką nėra jos suknių nė kumelės (ps.) Dv. Skleinyčia neišsišluosto niekaip, gal reik su druska ar su smiltimis patrinti Vkš. 2. kuo nors braukant pašalinti: Išgrandžiau, iššlúosčiau tus purvus Krš. Jei reikia kepti mėsą, po krosnimi palieka neiššluostytas žarijas M.Katk. 3. šnek. išsemti, išgrandyti: Nė dulkelės miltelių nebturam, seniai jau visas miegas iššlúostėm Vkš. Išvežė visus [grūdus], iššlúostė Ėr. ^ Jo visi aruodai dyki, kaip su kepure iššluostyti LTR(Slk). 4. šnek. išvogti, pagrobti: Iššlúosto visus pinigus ir paleidžia gryną – toki draugai Drsk.
◊ akìs iššlúostyti BzF183 apgauti, apsukti: Žiūrėk, kad tau akìs neiššlúostytų Alk. Cigonas,… saldžiai kalbėdamas, tūlam akis iššluosto TP1881,8. To[je] karčemo[je] jam gerai akìs iššlúostė Skr. Iššlúostė akìs sukčius: iš senų dalių sudėtą mašiną pakišo Kbr.
kaĩp iššlúostytas (iššlúostyta) Krš visiškai tuščias (tuščia): Cypia, rangosi [mušamas vaikas], o ašarų – kaip iššluostyta .
\ šluostyti; apšluostyti; paapšluostyti; atšluostyti; įšluostyti; iššluostyti; nušluostyti; pašluostyti; peršluostyti; prašluostyti; prišluostyti; sušluostyti; užšluostyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • iššluostyti — iššlúostyti vksm. Nors ir prašiaũ, ji̇̀ neiššlúostė išsilíejusio ant grindų̃ skỹsčio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mazginlakatis — mazgìnlakatis sm. (1) Kal, Dr indų plaunamasis lakatas, mazgotė: Išplautus indus reikia iššluostyti mazgìnlakačiu Slnt. Paduok mazgìnlakatį, aš noriu lėkštę iššluostyti Krtn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišluostyti — tr. K 1. NdŽ daug iššluostyti, išvalyti. 2. NdŽ žr. sušluostyti 2: Prišluostytu abrūsu šluosto stiklinę! Šts. Imk švarį [rankšluostį], tas jau toks prišluostytas bėra Dr. 3. šluostant pribraukti, prižerti, pririnkti: Daktaras liokajui liepė eiti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušluostyti — tr. K, Rtr, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, L 1. DŽ1 visus iššluostyti, išvalyti: Duok skepetą, sušluostysiu indus Ktk. Dar reikė indai sušluostyt Pv. | refl. NdŽ. 2. DŽ, Vn, Gs, Skr, Ėr kuo nors braukant, šluostant sutepti, įjuodinti: Taip greit sušluosto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšluostyti — tr. K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ1; SD1104, SD207, Q88, Ch1Jn12,3, Sut, N, LL112,113 1. kuo nors braukant apvalyti: Apšluostyk burną su rankšluosčiu J. Pamirkiau abrūso galą ir sergančiai bobutei rankas ir burną apšluosčiau Vkš. Aprink, apšluostyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšluostyti — tr. K, Š, Rtr; M 1. KŽ žr. nušluostyti 1: Ana kojas atšluostė, kad nebūtų užskrendusi J. Dabar mano šlapios akys, nematau, reikia atšluostyt Sv. Kas akeles atšluostis? – Sausoja žolelė (d.) Rš. | refl. tr., intr. Š: Atsišluostyk akis, nematai DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • autakojis — 1 aũtakojis sm. (1), autakojis (1) [K] 1. SD194, Smn, Trak autas: Aũtakojis neplonas – trinytinis Užp. Apsivyniok storai aũtakojais, kad nenušaltai kojų Nmn. ^ Nesiprausęs kaip aũtakojis Ut. 2. mazgotė, skarmalas: Pavalgęs nušluostyk stalą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gruntuoti — gruntuoti, uoja, ãvo tr. DŽ traukti gruntu, dažyti: Gruntuotas grindis nesunku iššluostyti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 2 iš praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. veiksmo kryptį iš vidaus į išorę: iššokti, išmušti, išgrėbstyti, išnešti, ištraukti, išvesti, iššluostyti, iškviesti, išklysti, išgagėti, išbliauti (bliaunant išeiti). 2. veiksmo išplitimą erdvėje,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbranktuoti — tr. apvyniotu kuo pagaliuku iššluostyti: Kaži kap aš tą lempą išbranktuosiu Ss. branktuoti; išbranktuoti; susibranktuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language